تعاريف مفاهيم اوليه

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تعاريف و اصطلاحات:

 

سازمان:

عنوان اختصاري سازمان آموزش فني و حرفه اي مي باشد.

آموزش فني و حرفه اي:

آموزشهاي عملي و علمي كاربردي است كه به منظور ايجاد مهارت و تخصيص براي توانايي در احراز شغل ارائه مي شود و منجر به دريافت گواهينامه مهارت مي گردد.

مركز:

واحد آموزشي است كه بر اساس ظوابط و مقررات به منظور ارتقا مهارت و تخصص براي كارگران شاغل و با ايجاد مهارت در افراد متقاضي كار تشكيل مي شود.

مركز  تربيت مربي:

مركز آموزش علمي-كاربردي  است كه به منظور تربيت مربي فني-حرفه اي و با افزايش مهارت مربيان ايجاد شده است.

آموزشگاه آزاد:

به موسسه اي گفته مي شود كه با كسب مجوز از سازمان و در چارچوب آيين نامه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد مصوب 17/7/70 هيئت دولت ايجاد و بر اساس برنامه و استانداردهاي مصوب افدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مي نمايد.

كارگاه:

مكاني است كه براي اجراي برنامه هاي آموزشي تجهيز شده و كارآموزان در آنجا مهرتهايي لازم را بر اساس استانداردهاي مصوب كسب مي نمايند.

كارآموز:

فردي است به منظور فراگيري مهارت در دوره آموزشي معيني براي كسب شغل و يا ارتقا كيفيت كاري شركت مي نمايند.

گواهينامه:

عنوان اختصاري گواهينامه مهارت فني و حرفه اي است كه توسط سازمان صادر مي گردد.

كارگر متخصص ماهر:

بر اساس موافقتنامه اي كه بين سازمان و اتحاديه صنايع فدرال آلمان كه در سال 1364 به امضا رسيد و به افراد واجدالشرايط 18 ماه آموزش تخصصي (2800 ساعت) برابر استانداردهاي مصوب داده مي شود و افرادي كه اين دوره آموزشي را با موفقيت طي نمايند به عنوان  كارگر متخصص ماهر شناخته مي شوند.

كارگر ماهر درجه يك:

برابر استانداردهاي تهيه شده به كارآموزاني كه علاقه مند به ادامه دوره هاي آموزشي هستند با در دست داشتن گواهينامه آموزش فني و حرفه اي كارگر درجه2 آموزشهايي ارايه مي شود كه پس از پايان دوره و موفقيت در آزمون مربوطه گواهينامه نايل مي گردند و كارگر درجه يك شناخته مي شوند.

كارگر ماهر درجه 2:

برابر استانداردهاي تهيه شده آموزشهايي به كارآموزان مبتدي ارائه مي شود كه پس از پايان دوره آموزشي و موفقيت در آزمون مربوطه به دريافت گواهينامه نايل مي گردند و كارگر درجه 2 شناخته مي شوند.

ظرفيت آموزشي مركز:

تعداد كارآموزاني كه در طول يك سال در مركز آموزشي پذيرفته مي شوند ظرفيت آموزشي مركز (ساليانه) ناميده مي شود.

استاندارد:

عنوان استانداردهاي مهارت و آموزشي مصوب سازمان مي باشد.

كد استاندارد:

مجموعه اي از اعداد قراردادي مي باشند كه توسط سازمان بين المللي كار براي تفكيك

رشته ها و زير مجموعه هر رشته تعيين شده است.

رشته آموزشي:

مجموعه برنامه هاي آموزشي مربوط به فراگيري چند حرفه هم خانواده مي باشد.

حرفه آموزشي:

عبارت از مجموعه مهارتهاي مورد نياز يك شغل مي باشد.

طول دوره آموزشي(مدت كارآموزي):

مجموع مدت زمان آموزش هاي عملي و نظري يك حرفه مندرج در استاندارد مربوطه مي باشد.

آشنايي با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور:

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كارو امور اجتماعي بر اساس ماده 151 قانون برنامه سوم متولي آموزشهاي فني و حرفه اي كوتاه مدت بوده كه فعاليتهاي آموزشي خود را در دو بخش دولتي و غير دولتي سازماندهي نموده است.

 

اين سازمان علاوه بر ستاد مركزي داراي 29 اداره كل و مديريت در سطح كشور و يك مركز در كرج مي باشد و به منظور دستيابي به تازه هاي علوم و فن آوري روز و همگامي با استانداردهاي بين المللي از جمله سازمان بين المللي كار(ILO) نموده است.

در اين راستا سازمان صرفنظر از تفسير كليت ساختار تشكيلاتي صرفا در قسمت آموزش فعاليتهاي خود را در چارچوب محورهاي ذيل مطابق با استانداردهاي بين المللي انجام

مي دهد.

الف-پژوهش:

پژوهش يكي از محورهاي اساسي سازمان به شمار مي رود كه چالشهاي اصلي بين آموزشها با بازار كار و صنايع را مرتفع مي سازد و عموماً در زمينه هاي شناسايي صنايع و مهرتهاي موجود در آنها گردآوري اطلاعات مورد نياز براي تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت و آموزش و نرم افزار و سخت افزار آموزشي و كمك آموزشي ومطالعه و پيشنهاد روند جابجايي نيروي كار و بالا بردن مهارت كارگران شاغل فعاليت مي كند.

ب-آموزش:

ركن اصلي فعاليتهاي سازمان آموزش است كه عمليات اجرايي آن ماموريت و هويت سازمان را شكل مي دهد ودر فالب دوره هاي 3 تا 24 ماهه با:آموزش در مراكز ثابت آموزش- توسط تيم هاي سيار- آموزش در پادگانها آموزش در مراكز جوار كارخانه- آموزش ضمن كار آموزش تعليمات سرپرستي آموزش خودياري فني-آموزش در مركز تربيت مربي وآموزش در آموزشگاههاي آزاد نسبت به تامين و تربيت نيروي ماهر مورد نياز بخشهاي مختلف صنعتي كشاورزي-خدماتي كشور اقدام مي كند.

آموزش در مراكز ثابت:

اينگونه آموزشها كه عموماً آموزشهاي پايه اي و تخصصي مي باشند عمدتاً در كارگاههايي كه مجهز به تجهيزات و ماشين آلات ويژه اي است كه در محل ثابتي مستقر گرديده اند اجرا

مي شود.

در حال حاضر سازمان داراي 539 مركز در سطح كشور است كه از اين تعداد 207 مركز ويژه خواهران و 252 مركز ويژه برادران و 80 مركز دو منظ.ره مي باشد.(آمار ارائه شده مربوط به سال 1381 مي باشد)

آموزش توسط واحدهاي سيار:

واحدهاي سياركارآموزي به منظور جبران كمبود مراكز ثابت در نقاط دوردست و فاقد مركز كه مستلزم هزينه سنگين احداث مركز مي باشد و لزوم سرمايه گذاران كلان در آن نقاط مقرون به صرفه نبوده طراحي شده است.

هر يك از اين واحدها از تركيب يك و يا چند نفر مربي در رشته هاي متنوع آموزشي با تجهيزات مربوطه تشكيل شده از مراكز ثابت به نقاطي كه داوطلب كارآموزي به اندازه كافي داشته باشند اعزام مي شوند وآموزشهاي مربوطه را در منطقه اجرا نموده و سپس به محل ثابت خود باز مي گردند.

آموزش در پادگانها:

به منظور احراز شرايط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازي طرحي تحت عنوان طرح آموزش فني و حرفه اي سربازان در دوره مقدس سربازي توسط سازمان آموزش فنيي و

حرفه اي كشوردر بهمن ماه 1371 تهيه و پس از تصويب هيئت دولت و اخذ مجوز از مقام معظم رهبري و موافقت معظم له آيين نامه اجرايي آن به نيروهاي مسلح و ادارات كل آموزش فني و حرفه اي در سطح كشور ابلاغ گرديد.

 

طبق اين قانون سازمان با همكاري مسئولان اداره آموزش پادگانها در نشستهاي كارشناسي پس از برنامه ريزي و توافقهاي لازم بر اساس استانداردها به آموزش سربازان در محل پادگانها مي پردازد و پس از پايان دوره و انجام آزمون گواهينامه به آنها اعطا ميگردد.

آموزش در مراكز جوار كارگاه و بين كارگاهي:

اين مركز به منظور گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي و تامين نيروي انساني ماهر مورد نياز صنايع مي باشد و نسبت به آموزش رشته هاي مورد نياز با نظارت و هدايت ›موزشي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان فعاليت مي نمايند مركز جوار كارگاهي مركزي است كه از لحاظ تجهيزات آموزشي مستقل از جريان خط توليد بوده و هر واحد به تنهايي يا چند واحد به اشتراك مي توانند آن را تاسيس و اداره نمايند.

آموزش ضمن كار و حين كار:

اين آموزشها به منظور افزايش مهارت شاغلان در صنعت انجام مي گيرد.

آموزش ضمن كار:

آموزشي كه در خط توليد محيط كار و يا خارج از محيط كار انجام مي گيرد.

آموزش حين كار:

اين آموزش در محل كار و در حين انجام كار واقعي بدون منفك شدن شاغل از كار صورت مي پذيرد.

آموزش تعليمات سرپرستي:

دوره هاي آموزشي ويژه سرپرستان شاغل و يا افرادي كه در آينده به سمت سرپرستي منصوب مي شوند مي باشد كه در واحدهاي صنعتي و توليدي به منظور ارتقاء بينش و توانايي شغلي افراد مذكور تشكيل مي گردد.

آموزش خودياري فني:

منظور از آموزش خودياري فني يا آموزش فني همگاني ارتقاء سطح فرهنگ فني جامعه است به گونه اي كه از هر وسيله و دستگاه مورد استفاده حد اكثر بهره برداري به عمل آيد.

بر اين اساس سازمان در زمان كوتاهي آموزشهاي لازم براي استفاده نگهداري و شناسايي عيب و رفع نقصهاي جزيي لوازم و دستگاههاي مورد استفاده شخصي يا خانگي را به علاقه مندان ارائه مي دهد.

آموزش توسط آموزشگاههاي آزاد:

لزوم فراگيري فن و حرفه براي كليه اقشار كشور امكانات وسيعي را طلب مي كند كه توان تامين آن از مجراي دولتي مقدور نيست و لذا به استناد تبصره ماده 111 قانون كار جمهوري اسلامي ايران به سازمان آموزش فني و حرفه اي اختيار داده شده است تا با استفاده از جلب مشاركت بخش خصوصي نسبت به تاسيس  آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و موسسات

كارآموزي آزاد اقدام نمايد.

اين آموزشگاهها تحت نظارت و با استانداردهاي آموزشي سازمان فعاليت مي نمايند ودر پايان دوره هاي آموزشي كارآموزان خود را براي آزمون به سازمان معرفي مي كنند تا پس از ارزيابي سطح مهارتهاي آموخته شده در صورت توفيق در آزمون از امتياز گواهينامه مهارت برخوردار شوند.

آموزش در مركز تربيت مربي:

يكي ديگر از محورهاي آموزشي سازمان آموزش استادكاران و مربيان آموزشي به منظور تامين كادر آموزشي مورد نياز صنايع و مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور است كه در مركز تربيت مربي سازمان صورت مي گيرد.

اين مركز يكي از مراكز منحصر به فرد آموزشي در خاور ميانه است كه از تجهيزات و امكانات ويژه اي برخوردار مي باشد كه به طور مستمر فن آوري هاي جديد را در عرصه صنعتي كشور تحت نظارت و ارزيابي داشته و تلاش مي كند تا دانش به كارگيري فن آوري هاي جديد و روش انتقال آن را ميسر مي كند.

آزمون(تعيين مهارت و صلاحيت فني)

يكي از محورهاي فعاليتي سازمان كه در واقع شاخص ارزيابي توانايي آموزشهاي اجرا شده و مهارت كسب شده مي باشد آزمون فني است كه معمولاً در هر رشته به صورت كتبي و عملي به عمل مي آيد و و كساني كه در آزمون كتبي توفيق يابند حق شركت در آزمون عملي را نيز خواهند داشت.

آزمون فني از كليه آموزش ديدگان در مراكز آموزشي سازمان و آموزشگاههاي آزاد و هر فردي كه متقاضي تعيين مهارت فني مي باشد صورت خواهد گرفت.

همچنين از متقاضيان كارت مربيگري و اخذ امتياز تاسيس آموزشگاهها و تعيين صلاحيت فني صنوف مختلف نيز توسط واحدهاي آزمون سازمان در رشته هاي مورد تقاضا آزمون به عمل مي آيد و به افرادي كه داراي مهارت لازم باشند گواهي نامه معتبر اعطاء مي شود.

مزاياي گواهينامه سازمان آموزش فني و حرفه اي:

در اجراي تبصره ماده 10 آيين نامه ايجاد مراكز كارآموزي و جواركارگاه و بين كارگاهي موضوع تبصره 2 ماده 110 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب (27/10/71)هيئت محترم وزيران و آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 49 قانون مذكور (12/2/71)و براساس بخشنامه شماره 4660/ن مورخ 24/2/73 معاونت نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ظوابط جايگزيني و احتساب دوره هاي آموزش فني و حرفه اي به جاي تجربه شغلي (سوابق كار)در طرحهاي طبقه بندي مشاغل كارگاههاي مشمول قانون كار به شرح ذيل مي باشد:

1-مشخصات دوره ها و ميزان حداكثر تجربه هاي معادل آنها:

الف) طي دوره آموزش هيجده ماهه (برابر 2800 ساعت)تربيت مربي معادل 8 سال تجربه

ب) طي دوره آموزش هيجده ماهه (برابر 2700 ساعت)كارگر ماهر معادل 7 سال تجربه

 

ج) طي دوره آموزش 9 ماهه (برابر 1200 ساعت)كارگر درجه يك معادل 6 سال تجربه

د) طي دوره آموزش 6 ماهه (برابر 900 ساعت)كارگر درجه دو معادل 4 سال تجربه

ه) طي دوره آموزش مراكز جوار و ضمن كار آموزش ارتقاء مهارت كمتر از 6 ماه به تناسب مدت دوره حداكثر 3 سال تجربه

2-شرايط جايگزيني

الف) احتساب دوره هاي مذكور به جاي تجربه شغلي مستلزم و صدور گواهينامه تعيين درجه استاندارد مهارت توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي است.

ب) احتساب دوره هاي مذكور در بند يك به جاي تجربه مستلزم تناسب دوره با شغل بوده و بايستي با رعايت شرايط احراز پيش بيني براي شغل مورد نظر صورت گيرد.

ج) در صورت طي دوره آموزشي به ترتيب مندرج در بند يك به شرط تناسب دوره آموزشي با شغل از تاريخ  صدور گواهينامه توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي سوابق كسر شده بابت شرايط احراز يا تحصيلي حداكثر معادل سالهاي تجربه اي كه براي دوره مشخص شده به فرد ذيربط مسترد مي گردد.

د) با توجه به ظوابط جايگزيني تجربه به جاي كمبود مدرك تحصيلي در طرحهاي طبقه بندي شده مشاغل در صورت تكميل سابقه تجربي مورد نياز (از مجموع سوابق عملي و آموزشهاي جايگزين شده)باقيمانده تجربه اكتسابي ناشي از آموزش (به ترتيب مقرر در بند يك)مي تواند جايگزين كمبود مدرك تحصيلي (تا حداكثر ليسانس )شود.

ه) در احتساب دوره هاي آموزشي به جاي تجربه يا تحصيل هنگام ارتقاء شغل ظوابط مندرج در طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه در زمينه ارتقاء لازم الرعايه است.

 

 

اداره آزمون سازمان آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري:

به صورت كاملاً مستقل از ادارات و واحدهاي ديگر سازمان انجام وظيفه مي نمايد مسئوليت اجراي آزمونهاي پايان دوره كليه مراكز ثابت و سيار و آموزشگاههاي آزاد و ادواري و اصناف كاردانش آموزش و پرورش-مربيگري و مديريت آموزشي را بر عهده دارد.

ضمناً آزمون كليه آزمون ديدگان در پادگانها آموزش ديدگان در مراكز جوار كارخانجات و آموزش ضمن كار-تعليمات سرپرستي پداگوژي و خودياري فني بر عهده اين اداره مي باشد.

در اين جا الزامي است تا اشاره اي هر چند مختصر به آمار آزمون شدگان و قبول شدگان از سال 1378 تا پايان سال 1382 كه توسط اداره آزمون سازمان آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري انجام شده است را به اطلاع عزيزان برسانيم.

اداره آزمون به عنوان خروجي سازمان آموزش فني و حرفه اي استان مطرح مي باشد كه با ادارات و نهادها و سازمانهاي مختلف در ارتباط بوده و همكاري مي نمايد از اين رو بيشترين حجم مراجعه كننده سازمان آموزش فني و حرفه اي استان در اين اداره (آزمون)رويت مي شوند كه الحمد الله به همت و تلاش و حمايتهاي مديران محترم منطقه چارت سازمان در اين اداره به گونه اي چيده شده كه افرا با صبر و حوصله فراوان و كارآمد و متخصص در اين واحد مشغول به كار باشند و كمترين اعتراض در بين مراجعه كنندگان پيش نيايد و كاركنان اين واحد چهره مردمي و شاخص داشته باشد.

معرفي مراكز ثابت و سيار در استان چهار محال و بختياري:

1-مركز خواهران شهركرد:

اين مركز در شهر شهركرد خيابان كاشاني پشت خوابگاه شهيد درعلي كوچه 54-تلفن 2243217 با مساحتي برابر 480 متر زير بنايي در حدود 1050 متر واقع شده است.در سال 1383 در رشته هاي نقاشي -تعمير چرخ خياطي حسابداري عمومي مقدماتي مسئول حقوق و دستمزد و عكاسي با تعهدي برابر 147 نفر مشغول به كار است.

2-مركز خواهران بروجن:

 اين مركز در شهر بروجن خيابان سعدي روبروي آزمايشگاه مركزي طبقه دوم-تلفن 4221259 واقع شده است.در سال 1383 در رشته هاي معرق-منبت-قالي بافي درجه 1و2-نازكدوز زنانه و رايانه كار ICDL  با تعهدي برابر 137 نفر مشغول به كار مي باشد.

3-مركز خواهران هفشجان:

اين مركز در شهر هفشجان واقع شده است.در سال 1383 در رشته هاي معرق-مشبك-نازكدوز-تكه دوزو گليم بافي و حسابداري عمومي و حسابداري صنعتي-رايانه كار ICDL,EXEL,WORD  با تعهدي برابر 251 نفر مشغول به كار مي باشد.

4-مركز خواهران  سورشجان

اين مركز در شهر سورشجان واقع شده است.در سال 1383 در رشته هاي نازكدوز زنانه-بچه گانه دوز-گبه بافي قالي بافي-گلدوزي و تكه دوزي با تعهدي برابر 132 نفر مشغول به كار مي باشد.

5-مركز خواهران بابا حيدر:

اين مركز در شهر بابا حيدر واقع شده است.در سال 1383 در رشته هاي نازكدوززنانه-بچه گانه دوز-گليم بافي-و كارور عمومي با تعهدي برابر 189 نفر مشغول به كار مي باشد.

6-مركز خواهران سامان:

اين مركز در شهر سامان واقع شده است.در سال 1383 در رشته هاي نازكدوز زنانه-گلدوز ماشيني-معرق-تكه دوز-سفالگري-گليم بافي-قالي بافي- كارور عمومي و رايانه كار EXEL با تعهدي برابر 198 نفر مشغول به كار مي باشد.

 7-مركز خواهران فرخشهر:

اين مركز در شهر فرخشهر واقع شده است. در سال 1383 در رشته هاي بچه گانه دوز-كاپشن دوز-نازكدوز زنانه-معرق-مشبك-تكه دوزي كارور عمومي- EXEL,ACCESS,WORD  با تعهدي برابر 186 نفر مشغول به كار مي باشد.

8-مركز خواهران نقنه:

اين مركز در شهر نقنه واقع شده است. در سال 1383 در رشته هاي بچه گانه دوز-نازكدوززنانه-قالي بافي با تعهدي برابر 57 نفر مشغول به كار است.

9-مركز خواهران بلداجي:

اين مركز در شهر بلداجي واقع شده است. در سال 1383 در رشته هاي بچه گانه دوز-نازكدوز زنانه- قالي بافي و كارور عمومي رايانه با تعهدي برابر 123 نفر مشغول به كار مي باشد.

10-مركز برادران شهركرد(شماره 1)

اين مركز در شهر شهركرد واقع در جاده شهركرد-سامان-تلفن 2226200-2228400 واقع شده است. مساحتي در حدود 14100 متر زيربنايي معادل 4600 متر دارد.اين مركز در رشته هاي اتومكانيك درجه 1و2 برق صنعتي-تعمير ماشينهاي الكتريكي-تراشكار درجه 1و2 نقشه برداري اتوكد-نقشه كشي ساختمان-جوشكاري طرح پتروشيمي-الكترونيك كار عمومي-تعمير راديو و تلوزيون و ظبط صوت-عكاسي و تعمير لوازم خانگي با تعهدي برابر 614 نفر مشغول به كار مي باشد.

11-مركز برادران بروجن(شماره 2)

اين مركز در شهر بروجن بلوار بوعلي-تلفن 4228400 واقع شده است. مساحتي در حدود 21000 و زير بنايي معادل 3021 متر دارد.اين مركز در رشته هاي اتومكانيك درجه 2 مكانيك تراكتور و تيلر-تراشكاري درجه 2-رايانه كار ICDL- مونتاژ كار رايانه شخصي كشت كار گلخانه-زعفران كار-جوشكاري طرح پتروشيمي-برق صنعتي-تعمير ماشيتهاي الكتريكي-نقشه كشي ساختمان و تعمير لوازم خانگي با تعهدي برابر 684 نفر مشغول به كار مي باشد.

12-مركز برادران اردل(شماره 3)

اين مركز در شهراردل واقع شده است.مساحتي در حدود 6500 متر و زير بنايي در حدود 2227 متر دارد.اين مركز در رشته هاي برق خودرو-كارور رايانه شخصي-برق صنعتي-تعمير ماشينهاي الكتريكي-تعمير لوازم خانگي-و جوشكاري طرح پتروشيمي با تعهدي برابر 237 نفر مشغول به كار است.

13-مركز برادران لردگان(شماره 4)

اين مركز در شهر لردگان شهرك فجر-جنب قطب صنعتي تلفن 25225390 واقع شده است.مساحتي در حدود 15700 مترو زيربنايي در حدود 2227 متر دارد.اين مركز در رشته هاي برق خودرو-برق صنعتي-برق ساختمان-مكانيك تراكتورو تيلر-جوشكاري برق-اتومكانيك-كارور رايانه شخصي با تعهدي برابر 330 نفر مشغول به كار مي باشد.

14-تيم هاي سيار شهركرد:

مراكز سيار شهركرد در سال 1383 شامل مركز دستناء با 30 نفر تعهد-مركز گهرو با 45 نفر تعهد-مركز فارسان با 45 نفر تعهد-مركز بن با 45 نفر تعهد-مركز كوهرنگ با 30 نفر-تيپ قمر بني هاشم با 30 نفر تعهد-زندان شهركرد با 75 نفر تعهد آموزشي مشغول به كار مي باشند.

15-تيم هاي سيار بروجن:

مركز فرادنبه با 87 نفر تعهد-زندان بروجن با 24 نفر تعهد آموزشي در سال 1383 مشغول به كار مي باشد.

16-تيم هاي سيار لردگان:

در اين شهر فقط مركز خواهران لردگان به عنوان تيم سار در 1383 با194 نفر تعهد آموزشي در رشته هاي نازكدوز-بچه گانه دوز-گلدوزي-حسابداري-گرافيك-قاليبافي-معرق و كارور عمومي رايانه مشغول به كار مي باشد.

17-تيم هاي سيار اردل:

در اين شهر نيز فقط مركز خواهران اردل به عنوان تيم سيار در سال 1383 با 172 نفر تعهد آموزشي مشغول به كار مي باشد.

در شهر شهركرد آموزشگاههاي آزاد مختلفي در زشته هاي مختلف مشغول به كار مي باشد كه در زيز نام و آدرس آموزشگاههاي اين استان را مشاهده مي كنيد.

در ذيل به بيان تلريخ هاي ثبت نام و انجام آزمونها در طول سال 1383 به تفكيك شهرستانها مي پردازيم:

الف)شهرستان شهركرد:

جدول شماره 2:تاريخ آزمونهاي برادران در سال 1383 در شهرستان شهركرد:

  
نویسنده : كرامت منصوري ; ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸۳
تگ ها :

جدول زمان بندی آزمونهای سازمان فنی وحرفه ای

بسمه تعالي

در سال 1384 آزمون به روش جديد حسب الامر رياست محترم سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و براساس ارزشيابي انجام خواهد شد و ارزشيابي نيز صرفاً باارائه پروژه خواهد بود.

 

جدول زمان بندي آزمونهاي  برادران در سال 1384

رديف

زمان ثبت نام

توزيع كارت

آزمون كتبي

آزمون عملي

1

3 تا 8 / 2/84

17/2/84

22/2/84

29/2/84

2

4 تا 9 /4/84

18/4/84

23/4/84

30/4/84

3

5تا 10/6/84

19/6/84

24/6/84

31/6/84

4

30/7 لغايت5/8/84

21/8/84

26/8/84

3/9/84

5

3/10 لغايت 8/10/84

17/10/84

22/10/84

29/10/84

6

29/11لغايت 4/12/84

20/12/84

25/12/84

26/12/84

 

جدول زمان بندي آزمونهاي  خواهران در سال 1384

رديف

زمان ثبت نام

توزيع كارت

آزمون كتبي

آزمون عملي

1

6 تا 12/1/84

20/1/84

25/1/84

1/2/84

2

31/2لغايت 5/3/84

21/3/84

26/3/84

2/4/84

3

1 تا 6 /5/84

22/5/84

27/5/84

3/6/84

4

2تا 7 /7/84

16/7/84

21/7/84

28/7/84

5

5 تا 10 /9/84

19/9/84

24/9/84

1/10/84

6

1 تا 6/11/84

23/11/84

27/11/84

30/11/84

7

1 تا 7 /12/84

17/12/84

21/12/84

27/12/84

  
نویسنده : كرامت منصوري ; ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸۳
تگ ها :

 

 

تذكرات:

 

1.انجام آزمون ذكر شده در اين اوراق منحصراً در تاريخهاي اعلام شده در سطح استان و شهرستانها به عمل مي آيد در تاريخهاي ديگر به هيچ عنوان آزمون موردي اخذ نمي گردد.

2.كساني مي توانند در آزمون عملي شركت كنند كه بتوانند حد نصاب نمره كتبي 50 را به دست آورند. نمره حد نصاب يا قبولي كتبي50 از100 و عملي 70 از 100 مي باشد.

3.بر روي برگه سؤالات كه در امتحان كتبي در اختيار كارآموز قرار مي گيرد بههيچ صورت علامت زده نشود و برگه سؤالات را صحيح و سالم به كاركنان آزمون برگردانيد.

4.نوشتن نام و نام خانوادگي و نام رشته همچنين نام مركز يا آموزشگاه ضروري است.

5.در روي برگه پاسخنامه بيش از يك علامت زده نشود در غير اين صورت به سؤال مورد نظر امتيازي تعلق نمي گيرد.

6.به هر كارآموز حاضر در جلسه فقط يك پاسخنامه داده مي شود لذا ضروري است در رعايت نظم و نظافت و دقت اهتمام لازم را داشته باشيد.

7.يك روز قبل از آزمون محل دقيق انجام آزمون خود را شناسايي نماييد.

8.چنانچه مسئولين برگزاري آزمون پيرامون داشتن يا نداشتن نمره منفي براي سؤالات اشاره نكردند منظور نبودن نمره منفي براي سؤالات است در غير اين صورت در صورتي كه اعلام كنند سؤالات نمره منفي خواهند داشت و داوطلبين بايد در اين خصوص دقت كافي نمايند كه حقشان ضايع نشود.

9.توجه كنيد كه به هيچ عنوان پاسخ نامه مجدد به افراد داده نخواهد شد.

10.حداقل نيم ساعت قبل از ساعت قيد شده در كارت ورود به جلسه در محل آزمون حاضر شويد.

11.در زمان توزيع كارت ورود به جلسه حتماً به مركز مورد نظر مراجعه نموده كارت ورود به جلسه خود را تحويل بگيريد.

12.چنانچه در كارت شناسايي (ورود به جلسه) خود اشكالي مي بينيد مراتب را به مسئول آزمون منطقه اطلاع دهيد تا نسبت به رفع اشكال سريعاً اقدام گردد.

13.از تاريخ آزمون كتبي و عملي و همچنين محل انجام آزمون و ساعت دقيق اجراي آزمون كاملاً مطمئن شويد. (البته يك روز قبل از آزمون)

14.داشتن كارت ورود به جلسه آزمون كتبي و عملي الزامي است بدون كارت ورود به جلسه امكان حضور در جلسه نمي باشد.

15.رعايت حجاب اسلامي براي خواهران الزامي است.

16.به جز كارت ورود به جلسه آزمون كه درنگهداري آن بايد دقت شود كارت شناسايي معتبر يا شناسنامه خود را همراه داشته باشيد.

17.كارآموزاني كه به نمرات خود اعتراض دارند بايد حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از آزمون اعتراض خود را به صورت كتبي تحويل مسئول آزمون منطقه نمايند به اعتراضات بعد از اين مهلت ترتيب اثر داده نخواهد شد.

18.كار عملي كارآموزان در صورت نبودن اعتراض و اعلام كتبي به مسئول جلسه آزمون قابل استرداد خواهد بود و اعتراض بعدي براي اين افراد سلب خواهد شد.

19.در صورت مردود شدن در هر رشته الزاماً در تاريخ اعلام شده بعدي در اين دفترچه مي توانيد جهت آزمون مجدد مراجعه و مدارك خود را تحويل نماييد.

20.رشته هايي كه در شهر مورد نظر آموزشگاه داشته باشند براي حمايت از آموزشگاهها آزاد آن شهر، آزمون رشته ها به صورت ادواري به عمل نخواهد آمد و الزاماً بايد از آموزشگاههاي مورد نظر معرفي نامه آورده شود.

21.مدارك لازم براي آزمون مجدد براي كارآموزان مراكز ثابت سازمان فرم شمارة دو و براي كارآموزان آموزشگاههاي آزاد فرم شماره 4 به همراه دو قطعه عكس 4*3 پشت نويس شده و يك برگ فيش 4000 تومان به حساب آزمون سازمان (حق آزمون مجدد) مي باشد.

22.اين اداره الزاماً ليست هاي ارسال شده از مراكز يا آموزشگاهها را عيناً توسط كامپيوتر چاپ مي كند و مسئوليت تطابق اسامي اعلام شده با نام افراد در شناسنامه با مسئول مركز يا مدير آموزشگاه آزاد خواهد بود.

23.گواهينامه المثني به هيچ عنوان صادر نخواهد شد لذا ضروري است در حفظ و حراست گواهينامه خود بكوشيد. فقط به جاي المثني گواهي دوره به افراد داده مي شود.

24.كليه مسئولين مراكز و آموزشگاهها ملزم به نوشتن استاندارد رشته اعلام شده همچنين ساعت و تاريخهاي صحيح شروع دوره و پايان دوره در فرمهاي ارائه شده به اداره آزمون مي باشند در صورت عدم اعلام استاندارد رشته اعلامي مسئوليت عدم تطابق آن رشته با رشته اعلامي بر عهده آن مسئولين آموزشي خواهد بود.

25.جهت آزمونهاي ادواري و اصناف داشتن كارت پايان خدمت براي برادران الزامي نيست وليكن براي آزمونهاي مربيگري و مديريت آموزشي داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي برادران داوطلب آزمون الزامي است.

26.آدرس محلهاي ثبت نام و اجراي آزمون و تلفن هاي تماس مراكز سازمان در طول اين اوراق آورده شده كه مي توانيد به اين آدرسها مراجعه و يا با شماره تلفنهاي مراكز تماس حاصل فرماييد.

27.گواهينامه هاي پايان دوره آموزشگاههاي آزاد فقط به مديران محترم آموزشگاهها تحويل داده مي شود و كارآموزان بايد گواهينامه هاي خود را از مديران آموزشگاهي كه دوره ديده اند دريافت كنند. توجه شود به هيچ عنوان به كارآموزان مراكز آموزشگاه آزاد مدرك تحويل نخواهد شد.

28.خانواده هاي محترم شهدا، جانبازان، آزادگان، كميته امداد، بهزيستي، ايثارگران كه نامه هاي معتبر از ارگان مربوطه ارائه نمايند از پرداخت فيش حق آزمون (4000 تومان) معاف خواهند بود. (براي بار اول)

29.چنانچه داوطلب شركت كننده در آزمون مورد بحث در بند 28 (تبصره هاي رايگان) مردود گردد بايستي فيش حق آزمون واريز و تحويل نمايند.

30.به جز ادارةآزمون مستقر در شهركرد كه آزمون اكثر رشته ها را انجام مي دهد در شهرستانهاي بروجن، اردل،‌لردگان به تناسب رشته هايي كه در مراكز وجود دارند و بسته به وجود اساتيد واجدالشرايط در اصناف آن شهرستان رشته هاي مورد درخواست داوطلبين راانجام خواهند داد.

31.چنانچه كارآموزان مراكز آموزش سازمان يا آموزشگاههاي آزاد كه الزاماً بايد سؤالاتشان برابر استانداردهاي آموزشي باشند به سؤالات خود (تعداد- نگارش خود سؤالات و ) اعتراض داشته باشند اعتراض خود را پشت برگ پاسخنامه يادداشت نموده و امضاءنمايند و يا اين كه بلافاصله پس از آزمون كارآموز اعتراض كتبي خود را كتباً به مسئول آزمون تحويل و يك هفته بعد جهت جواب مراجعه نمايد.

32.در سؤالات كليه رشته ها از مباحث كمكهاي اوليه و رعايت اصول ايمني و قوانين كار و فلزكاري ممكن است سؤال داده شود و كارآموز و داوطلب حق اعتراض نخواهند داشت.

33.قبل از اجراي آزمون عملي داوطلبين گرامي مطمئن شويدكه براي آزمون عملي خود وسيله يا ابزاري لازم هست يا خير كه در روز آزمون با خود همراه داشته باشند. (آوردن وسايل و ابزار اضافه توسط خواهران الزامي است).

34.داوطلبين گرامي در صورتي كه براي انجام آزمون عجله دارند به مسئول آزمون منطقه مراجعه تا نسبت به اعزام ايشان به ساير استانهايي كه آزمون نزديك تر دارند اقدام شود.

35.اداره آزمون سازمان آموزش فني و حرفه اي استان تاكنون هيچ گونه كتابي را به افراد پيشنهاد نداده است و ملاك اصلي اين اداره استاندارد آموزشي است كه در مراكز سازمان يا آموزشگاههاي آزاد به افراد و كارآموزان آموزش داده شده است.

36.براي شركت در آزمونهاي سازمان داشتن سواد الزامي نيست ولي داشتن سواد خواندن و نوشتن براي رشته هاي ادواري و اصناف كمك زيادي به داوطلب شركت كننده در آزمون خواهد بود.

37.آزمون رشته هاي درجه يك فقط از كارآموزاني كه در مراكز سازمان يا آموزشگاههاي آزاد زير مجموعه سازمان آموزش مي باشند اخذ مي شود.

38.سازمان آموزش فني و حرفه اي استان براي رشته هايي كه هنوز براي آنها استانداردآموزشي تعريفنشده است

به جاي گواهينامهكارت تاييديه صادر خواهد نمود.

مدارك مورد نياز ثبت نام

عكس 4*3 پشت نويسي شده 3 قطعه- پوشه يك عدد- فيش بانكي به حساب 91600 بانك ملي مركزي شهركرد به مبلغ 4000 تومان فتوكپي شناسنامه يك برگ.

در آزمونهاي ادواري و اصناف معرفي نامه از محل هايي مثل شهرداري، امور اصناف و اتحاديه ها، بخشداريها، سازمان آموزش و پرورش، اداره كار و امور اجتماعي الزامي است.

در شهر بروجن حساب 90736 بانك ملي جهت واريز مبلغ فيشهاي آزمون آماده ارائه خدمات مي باشد.

در شهر شهركرد واريز مبلغ چهار هزار تومان به حساب 91600 بانك ملي مركزي شعبه شهركرد.

در شهرهاي اردل و لردگان واريز مبلغ چهار هزار تومان به حساب 91600 بانك ملي مركزي شعبه شهركرددر شهر شهركرد و يا حواله مبلغ فوق به حساب 91600 بانك ملي مركزي شعبه شهركرد به حساب سازمان آموزش فني و حرفه اي استان مورد قبول است.

تلفن تماس مسئولين سازمان آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري

كيقباد قنبري

مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمجال و بختياري

تلفن مستقيم 2229340

تلفن اداره كل 2226200-2228400-2228014-0381

قهرمان آماره

رئيس اداره آزمون سازمان آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري

تلفن مستقيم 2223975

  
نویسنده : كرامت منصوري ; ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸۳
تگ ها :

بنام خدا

بنام و ياد خدای بخشنده و مهربان

اين وبلاگ مخصوص قسمت آموزش و آزمون سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان چهارمحال وبختياری ميباشد. قصد داریم که با حمایت های مدیر کل و مسئولین آموزش و آزمون استان تمامی استاندارهای سازمان و تاريخ های برگزاری و نامه ها و اخبار را در اين سايت قرار دهيم و نظرات شما عزیزان راهگشای ما خواهد بود البته به نظراتی که بدون ایمیل ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد


لينک دوستانی که با ما همکاری کنند در اين سايت قرار داده خواهد شد.
نظرشما راجع به راه اندازی اين وبلاگ چيست ؟ خوب يا بد با دليل نظر بدين undefined   
نویسنده : كرامت منصوري ; ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸۳
تگ ها :